Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tudomány és vallás

Az emberiség eddigi történelmében határozottan szétválasztásra került az elemző, rendszerező, tetszés szerinti számban megismételhető kísérletekkel bizonyítani képes, vagy más elfogadott úton előre haladó tudomány és a hit alapú, tárgyi bizonyítékokkal jellemzően kevésbé rendelkező vallás. A vallás - függetlenül felekezetektől - a hit alapján fenntartás nélkül elfogadja az ember feletti, vagy ha úgy tetszik a természetfeletti elsődleges és örök létezőt, az alkotót, a teremtőt - tudományos közelítésben a tervezőt. A mindenek felett álló és korlátlan hatalommal rendelkező alkotó, teremtő, az Atya (Isten, Jahve, Allah, Manitu, stb.) az anyagi világ látott és ismert, sőt majd még az ezután megismerésre kerülő dolgoknak nemcsak alkotója, hanem legfontosabb irányítója, szükség esetén segítője, támogatója, de rosszabb esetben elpusztítója is lehet.

 

Korábban, sőt bizonyos területeken napjainkig az ún. hivatalos tudományok nem ritkán bizonyos fajta gőggel tekintenek a vallásra, hiszen az általuk végzett, tudományosnak tartott kutatások bizonyítékként,vagy legalább is bizonyítéknak vélt ismeretekkel teszik magasabb polcra a tudományt, szemben a szerintük tárgyi bizonyítékokkal alig rendelkező vallással.

 

Születtek, születnek úgymond tudományos tények, megállapítások, amelyeket viszonylag nehéz cáfolni, szinte mindenki elfogadja ezeket, majd nem ritkán ezek - részben, vagy egészben -  idővel gyakran elavulttá, túlhaladottá válnak, vagy egyszerűen bebizonyosodik róluk, hogy tévedések voltak.

Ehhez képest a vallás alapvetően állandó. Lehetnek ugyan átmeneti félresiklások, jellemzően emberi okokból. de az alapvetések nemigen, vagy kifejezetten nem változnak. A tudomány tehát változó létező, míg a vallás alapjaiban állandó, legalább is emberi mértékkel mérve...

 

(Folytatás következik)